Jongeneel Incasso Support Dr. Langeveldplein 20
3361 HE Sliedrecht
0184 - 636869 Mail ons!    
         
    Home       Diensten       Werkwijze       Algemene voorwaarden       Contact    
 
   

Het incassoproces

   
   

Hoe ziet het incassoproces eruit?

           
1          U stuurt uw klant een factuur;
           
2          Uw klant betaalt niet op tijd;
           
3          U stuurt een herinnering (dit kan Jongeneel Incasso Support doen);
           
4          U stuurt de verplichte kosteloze aanmaning. Daarin noemt u de incassokosten;
           
5          U stuurt een ingebrekestelling (dit kan Incasso Support doen);
           
6          U geeft de achterstand ter incasso uit handen aan een incassopartner.
           
7.         Jongeneel incasso support gaat het openstaande bedrag incasseren;
           
8.         Het bedrag dat is geïncasseerd wordt naar u overgemaakt.


Sommatie
Sommatie Jongeneel Incasso Support zal de debiteur sommeren om tot betalen over te gaan van de verschuldigde hoofdsom. In de eerste brief wordt de debiteur gesommeerd om de verschuldigde hoofdsom binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief te betalen en wordt medegedeeld indien men niet betaald dat er incassokosten in rekening wordt gebracht. Als de debiteur weigerachtig blijft om te betalen dan stuurt Jongeneel Incasso Support de debiteur een tweede en laatste brief waarin de debiteur wordt gesommeerd dat men incassokosten moet gaan betalen en als 14 dagen na het ontvangst van deze brief de hoofdsom plus incassokosten niet zijn betaald dat Jongeneel Incasso Support tot dagvaarden zal overgaan. De kosten van de eerste brief bedraagt € 80,00 en voor de tweede brief € 40,00. De kosten voor de brieven zijn exclusief verzendkosten.

Incassokosten
Incasso Support werkt volgens het principe dat uw debiteur de incassokosten betaalt. Daarbij verhogen wij de hoofdsom met de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten, gebaseerd op onderstaande staffel:

Hoofdsom Incassokosten
Over de eerste € 2.500,00 15%
Over de volgende € 2.500,00 10%
Over de volgende € 5.000,00 5%
Over de volgende € 190.000,00 1%
Over de volgende € 200.000,00 0,5%

Voortijdig staken?
Verzoekt u Jongeneel Incasso Support om gedurende de looptijd van de incassoprocedure de behandeling van een vordering te staken? Dan sluiten wij het dossier tegen een gereduceerde provisie van 50% van de oorspronkelijke incassokosten, verhoogd met eventuele voorschotten.

Kosten gerechtelijke procedure
Een procedure bij de kanton- of civiele rechter brengt verschillende kosten met zich mee. Sommige kostenposten zijn standaard; andere zijn afhankelijk van de hoogte van de vordering:
– Dagvaarding kantongerecht (exclusief betekening):  € 230,00
– Verzoekschrift: € 175,00
– Behandeling ter zitting kantongerecht: € 150,00 per uur
– Kosten-derden zoals griffierecht, conservatoirbeslag, betekening vonnis en dergelijke zijn
– afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom.

Bij toewijzing van de vordering worden voornoemde kosten volledig bij uw debiteur in rekening gebracht. Een zorgvuldig voortraject, inclusief een juiste buitengerechtelijke incassoprocedure, vergroot de kans dat de rechtbank uw vordering daadwerkelijk toewijst.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.   
   

De diensten van Jongeneel Incasso Support

   
         
   
Incasso   Klantacceptatie   Debiteurenbeheer   Gerechtelijke incasso   Juridisch Advies
                 
Incasso   Klantacceptatie   Debiteurenbeheer   Gerechtelijke incasso   Juridisch advies
   
   


   
   


   
    Jongeneel Incasso Support  |  Dr. Langeveldplein 20, 3361 HE Sliedrecht  |  info@jongeneelincassosupport.nl  |  Webdesign: Devaca